FILOZOFIE

Náš kreativní tým z řad architektů a inženýrů se snaží při koncipování architektonického návrhu o maximální vzájemnou diskuzi, která je pevně založena na 4 námi definovaných pilířích. Každý další projekt je pro nás výzvou, přistupujeme k němu zodpovědně a s pokorou, abychom vždy dosáhli toho nejlepšího výsledku. Porozumění v komunikaci s klientem je pro nás klíčovým atributem budoucího úspěchu.

Individuální přístup
PRAVDIVOST

Pravdivá architektura je ta, jejíž logika vyplývající z funkčnosti je zcela jasně pochopitelná.
ZODPOVĚDNOST

Vůči klientovi, společnosti, přírodě, historické souvislosti a k sobě samému je základním atributem naší práce.
Spolehlivost
Důvěra
Hodnota
Detail

Pro naši tvorbu je inspirací motto vyjádřené Michelangelem Buanarrotim: "Dokonalostí se dociluje maličkostmi, ale dokonalost není maličkost"
Identita
V našich projektech se snažíme docílit shody architektonického díla s okolním prostorem, společenským vývojem, filozofií bytí tak, aby dílo zanechalo svébytnou stopu
v časoprostoru.
Profesionalita