Nabídka činností

Poskytujeme komplexní spektrum souvisejících činností a služeb v oblasti navrhování a projektování. V oblasti urbanismu se zabýváme návrhy územních plánů celých měst a obcí až po jejich jednotlivé urbanistické části. V oblasti architektury navrhujeme rozmanité typy staveb – rodinné domy, občanské stavby a polyfunkční domy, stejně jako průmyslové či zemědělské stavby. Projektujeme novostavby i rekonstrukce. JaP architects se intenzivně podílí na celkovém vývoji projektu od základního konceptu, objemové studie, přes jednotlivé stupně projektové dokumentace včetně zabezpečení všech potřebných dokladů a povolení nezbytných pro realizaci staveb. Díky tomu máme svoji vizi neustále pod kontrolou a ve spolupráci s investorem dosahujeme dohromady toho nejlepšího výsledku. V neposlední řadě pro Vás navrhuje interiéry a uvádíme vaše představy ve skutečnost. Snažíme se vytvářet nadčasové prostory ve kterých bude příjemné žít a vychovávat vaše děti. JaP architects spolupracuje s celou řadou kooperujících dodavatelů se kterými jsme schopni domýšlet jednotlivé interiérové prvky do úplného detailu. Pracujeme s mnoha rozmanitými materiály, jsme schopni realizovat části interiéru i celek na klíč.

Územní plány

Územně analytické podklady
Zásady územního rozvoje
Územně plánovací dokmentace
Změny ÚP
Regulační plán
Inženýrská činnost.
Architektura

Architektonické studie
DUR
DSP
TD/DPS
Autorský dozor
Inženýrská činnost
Urbanismus

Architektonicko-urbanistická studie
Zastavovací studie
Generely využití území
Inženýrská činnost
Interiery


Architektonické studie
Prováděcí dokumentace
Kompletní dodávka všech prvků interiérů

Bytové domy
Rodinné domy
Sportovní stavby
Rekonstrukce
Průmyslové stavby
Polyfunkční domy
Občanské stavby