Jak pracujeme?

Našim klientům nabízíme kompletní servis v oblasti projektování a realizace pozemních staveb.

INVESTIČNÍ ZÁMĚR
Našim klientům pomáháme
posuzovat a upřesňovat jejich
investiční myšlenky s ohledem na:
Výběr pozemku
Technickou infrastrukturu
Rámcové objemové řešení
Ekonomické posouzení
Posouzení s orgány ve stavebním řízení
Ekonomické zhodnocení
či smysl investice
1
STUDIEObjemové řešení investičního záměru včetně schémat, vizualizací a rámcového propočtu stavby s integrací stavebních objektů a provozních souborů.2
PROJEKTY/INŽ. ČINNOST

Detailní technické řešení všech
stavebních objektů a technologických
souborů včetně podrobného položkového rozpočtu.

Projektová příprava:
DUR, DSP, TENDR, DPS, INŽ.ČINNOST


3
REALIZACE


Odborný dozor v průběhu celé doby
výstavby.


AUTORSKÝ DOZOR
TECHNICKÝ DOZOR.


4