Knihovna

Přerov, 2012

Území nové městské knihovny se nachází v centrální části města Přerova. Rozsáhlá zelená plocha na které se má tyčit objekt knihovny je rozhraním mezi obchodně-komerční částí města s částí obytnou. Vhodnost zvolené parcely na umístění stavby je podtržena dobrou dopravní i pěší dostupností, dostatečnými prostorovými možnostmi včetně zabezpečení potřebných parkovacích míst a potenciálem území vytvořit vedle kina, školy a kostela nové kulturně-vzdělávací a společenské centrum města.

Cílem architektonického řešení bylo vytvoření takového hmotového, materiálového barevného řešení, které by umožnilo vytvářet příjemné a zajímavé prostory při dosažení kvalitního osvětlení uvnitř. Fasáda je v prostorách čítáren maximálně transparentní pro dosažení kvalitního osvětlení přirozeným světlem a optického spojení exteriéru s interiérem. To je regulováno pomocí sofistikováného stínícího systému sestaveného z jednotlivých lamel z perforovaných plechů.

Mohou se buď otáčet v rozmezí 90 stupňů nebo posouvat po kolejnici, to vše v závislosti na intenzitě denního světla tak, aby čtenáři zajistilo optimální vnitřní prostředí pro studium. Technické řešení fasády vychází ze systémového řešení Schuco. Lamely se stávají hlavním výrazovým prvkem fasády, která se vlivem jejich pohybu neustále v průběhu dne mění. Další materiál, který se propisuje do fasády je omítka imitující pohledový beton.