Laterna Magica

Praha, 2009

Budova Nové scény už od roku 1983 zaplňuje proluku na Národní třídě. Je situována mezi neorenesanční budovou Národního divadla a Voršilským klášterem. Okolní historická zástavba, hmotově členitá, kontrastuje s čistými tvary Laterny Magiky, která dnes spadá pod Národní divadlo. Návrh nového pláště reflektuje dosavadní nedostatky a svým estetickým výrazem se snaží podpořit funkční náplň budovy.

Budova se otevírá činohře, opeře, baletu a tanci, pohybovému divadlu, novému cirkusu i alternativě - a to nejen v hledišti, ale i v dalších prostorech včetně nejbližšího okolí. Na piazzetě i ve dvou foyer se mají odehrávat akce pro děti, pouliční divadlo, koncerty, happeningy, výstavy, instalace i ruzné specifické projekty. To vše má naplňovat podtitul Live.

Nevyhovující současný stav pláště Nové scény hledá nové řešení, jak se vypořádat zejména s rušivým hlukem z ulice Národní, dále s vlivem povětrnosti a v neposlední řadě hledá nový esteticky zajímavý výraz. Návrh pracuje s obvodovým pláštěm jako s ochranou obálkou budovy. Fasáda je koncipována jako protihluková bariéra. Je složena z více vrstev. Svrchní vrstvu tvoří panely z materiálu DuPont Corianu.