Polyfunkční dům

Přerov, 2010

Předmětem urbanisticko-architektonické studie je návrh novostavby polyfunkčního domu. Konkrétně se jedná o 2 provozní celky – kulturní a vzdělávací centrum (veřejná část) a bytová (soukromá) část. Kulturní a vzdělávací centrum - jedná se o alternativu k tradičním pobočkám městských knihoven. Úlohou této části navrhované stavby je kromě klasického informačního centra nabízet také volně přístupné vzdělávací programy s podporou města.

Město Přerov se statisticky řadí mezi oblast s větším počtem obyvatel dosahujících nižšího stupně vzdělání. Kulturně vzdělávací centrum má co nejsnadněji zpřístupnit vzdělání jako stěžejní bod pro šíření vědomostí. Bude přístupné pro občany všech věkových kategorií, kteří si budou moci vybrat svůj konkrétní vzdělávací program a ten se bude pravidelně konat ve stanovených termínech.

Těžištěm celého zařízení KAVC a zároveň spojovacím článkem mezi dvěmi podlažními úrovněmi je otevřený prostor knihovny sloužící pro odpočinek návštěvníků a samostudium ve vybavených pracovních plochách, které vytvářejí zákoutí mezi jednotlivými venkovními atriemi, které zabezpečují kvalitní denní osvětlení.