Porotherm

Praha, 2009

Předmětem studie je jednopodlažní přízemní částečně podsklepený rodinný dům se střešní vyhlídkovou terasou, koncipovaný pro život 4-členné rodiny. Koncepce řešení využívá kvality pozemku a snaží se vytvořit volnou dispozici, kde jednotlivé funkční části jsou integrovány do zelené scenérie pozemku a okolí. Uvolněná dispozice domu umožňuje bezbariérové propojení všech částí. Rampami překonávajícími polovinu podlaží je řešen nástup do hlavního podlaží a vjezd do suterénu.

Celé hlavní podlaží je v jedné rovině a umožňuje plynulý průchod vstupní části do bloku obytného, dále do intimní ložnicové části domu. Suterén je přístupný vnitřním schodištěm a venkovními rampami. Cílem bylo podržet dům v proporci horizontální a tím jej co nejcitlivěji včlenit do svého okolí. Jen pro možnost vyhlídky do okolí jsme navrhli střešní terasu, přístupnou lehkým venkovním schodištěm, která tento záměr neohrožuje.

Naším cílem bylo vytvořit takový dům, který maximálně popře rozhraní mezi interiérem a exteriérem a vytvoří pocit existence v jednom prostoru.Toho docilujeme prosklenými plochami, protažením podlah z interiéru do exteriéru, rozsáhlým protažením zdí do exteriéru.Stavební program domu je poměrně jednoduchý. Vytváří na východní straně prostory vstupní, tj.hala, ze které je přístupné WC a pracovna situovaná v blízkosti vstupu / možnost pracovní návštěvy/ a schodiště do suterénu , ve kterém je umístěna garáž a technické zázemí domu.