Sportovní hala

Kuřim, 2011

Studie řeší návrh novostavby městské sportovní haly o kapacitě 800 diváků ve sportovním areálu města Kuřim. Navrhovaná hala o půdorysných rozměrech 76,8 x 40,5 metrů je osazena na stanovenou stavební čáru na jihovýchodní straně pozemku svou kratší stranou.

Dispoziční řešení respektuje zadávací podmínky soutěže a odpovědi na dotazy. Maximální vnější rozměry objektu činí 76,8x 40,5 metrů. Maximální světlá výška v halovém prostoru činí dle požadavků zadavatele 12,5 metrů. Jedná se z poloviny o jednopodlažní halový prostor, z části dvojpodlažní, z části třípodlažní.

Cílem řešení bylo minimalizovat obestavěný prostor a potažmo náklady stavby při zachování potřebných plošných a prostorových ukazatelů a standartů. Navržené řešení zachovává požadavek oddělení provozu diváků a provozu sportovců.