Zimní stadion

Poděbrady, 2012

Navrhovaná novostavba zimního stadionu v Poděbradech je umístěna na pozemku bývalého zimního stadionu v západní části města v blízkosti řeky Labe. Cílem architektonického řešení bylo vytvoření takového hmotového, materiálového a barevného řešení, které by umožnilo vytvářet příjemné a zajímavé prostory při dosažení kvalitního osvětlení uvnitř stavby.

Tvarové řešení fasád reaguje na hmotové a konstrukční uspořádání celé stavby, využívá dynamických tvarů, které obalují jednotlivé části stavby v souladu s jejich funkčním využitím. Zde nutno znovu podotknout, že hmotové řešení respektuje okolní zástavbu , zejména 4-podlažní polyfunkční objekt v bezprostřední blízkosti.

Zde možno zmínit námět pro budoucí využití tohoto objektu pro možnost ubytování sportovců při pořádání sportovních akcí. Kombinace pevných hmot s prosklením by měla navodit dojem modernosti a dynamiky a tím současně akcentovat význam tohoto zařízení pro město Poděbrady.