Bytový dům Na Slanici

Zlín, 2022 / studie/DSP/DPS