Rodinný dům

Praha - Radotín, 2014 / architektonická studie

Objekt rodinného domu je umístěn na parcele č. 1704/1 nacházející se nad ulicí Na Viničkách v městské části Prahy 16 – Radotíně. Nový rodinný dům je navržen v souladu s platným územním plánem dané lokality. Jedná se o dvoupodlažní objekt nepodsklepený situován v horní části řešené parcely. Umístění domu respektuje minimální odstupové vzdálenosti od hranic pozemků a sousedních objektů. Výjimkou je osazení objektu na západní hranici společnou se sousední obecní parcelou. Kvůli velkému převýšení řešené parcely byla navržena při její spodní hranici samostatná dvojgaráž s napojením na ul. Na Viničkách.

Z důvodu zabezpečení bezbariérového přístupu do rodinného domu je vedle garáže navržena rampa na kterou navazuje vstupní branka s přístupovým chodníkem k hlavnímu vstupu RD. Střecha dvojgaráže je navržena jako vegetační a je tak součástí zelené plochy navazující na obytnou terasu rodinného domu. Dům sestává ze dvou základních hmot půdorysně tvaru L, které reflektují vnitřní prostorové skladby. Obě tyto části spojuje venkovní obytná terasa s bazénem orientovaná na jihozápad s výhledem do krajiny.

Hlavní vstup do domu se nachází v 1.NP na jihovýchodním nároží domu. Dále je zde navržena vstupní hala se šatnou a schodištěm, technická místnost,sklad, WC. V předsazené jižní části se nachází obytný prostor. Ve druhé části tohoto podlaží je navržena společenská místnost, koupelna, sauna, pokoj pro hosta a pracovna. Intimní část domu je navržena ve 2.NP. V jižním křídle tvaru L se nachází část rodičů – šatna, koupelna, ložnice s terasou. Ve druhém křídle tvaru L jsou navrženy 2 dětské pokoje s terasou a koupelna.