Rodinný dům v Prštné

Zlín, 2013 / Studie/DSP/DPS

Objekt rodinného domu je umístěn na jižním svahu v lokalitě Prštné s krásnými výhledy do údolí města Zlína. Volně navazuje na zastavěnou část města se solitéry rodinných domů charakterizujících nesourodou architekturu. Pečlivý výběr pozemku investora s výhodnou jižní orientací a výhledem na historicky první

baťovskou obytnou část města – Letná, se staly důležitými atributy v průběhu tvorby konceptu a architektury domu. Tvarová a prostorová geometrie domu vychází z funkcionalistické architektury typickou pro toto území. Dům sestává ze dvou základních hmot, které reflektují vnitřní prostorové skladby.

Hlavní část domu tvoří hmota dvou nadzemních podlaží, která spočívá na terénně polozapuštěném soklu 1.PP. Vertikální členění domu jasně definuje základní provozní celky.